Вiдкатнi ворота Ужгород

Створюємо своїми руками, економимо вiд 5000 грн! Як обрати фурнiтуру з гарантiєю

Вiдкатнi ворота своїми руками. Купити Ужгород

Вiдкатнi ворота добре вписуються у зовнiшнiй вигляд будь-якого будинку, будь то невелика дача чи велика приватна садиба. Останнiми роками вiдкатнi ворота набирають популярнiсть тому, що їх простiше автоматизувати – зробити так, щоб ворота вiдкривались по натиску кнопки. Це пов’язано iз будовою вiдкотного механiзму – власне фурнiтури, яка дозволяє за допомогою простого лiнiйного рухомого механiзму направляти зусилля на вiдкриття ворiт. 

Встановити вiдкатнi ворота достатньо просто, i система дуже стiйка до усiляких навантажень, будь то вiтер, снiг чи низькi температури. Особливо в Ужгородi i взагалi на Закарпаттi, де зими можуть приносити неприємнi сюрпризи у виглядi ожеледицi, обледенiння дороги, рiзких перепадiв температури. Навiть тиск через рiзницю у висотах дiє на механiзми (з чим до речi стикається не тiльки Закарпаття, це всесвiтня практика, зокрема у країнах Скандинавiї) – тому потрiбно щоб усякий рухомий механiзм був iз запасом мiцностi.

Переваги вiдкатних ворiт у порiвняннi iз розпашними


Вiдкатнi
Розпашнi
Переваги

- Не перешкоджають виїзду i виїзду транспорту завдяки своїй конструкцiї, навiть при досить обмежених розмiрах майданчика безпосередньо перед воротами. Отже, найголовнiша перевага розсувних ворiт – економiя простору.

- Консольна система без контакту з дорогою дозволяє використовувати вiдкатнi ворота у будь-якому клiматi.

- Збiльшена надiйнiсть конструкцiї, в порiвняннi iз розпашними воротами. При цьому вiдсутнє явище провисання петель; як наслiдок ресурс автоматики значно бiльший, нiж у розпашних ворiт.

- Простiший монтаж автоматики.

- Дуже багато варiантiв обшивки ворiт (профлист, сандвiч-панелi, ламiнованi панелi, дерево, ковка, алюмiнiй i т. д.).

- Величезний вибiр автоматики – найбiльший серед усiх типiв ворiт.

- Надiйна i безпечна конструкцiя iз можливiстю модернiзацiї (П-образнi стовпи).

- Стiйкi до взлому i проникнення.

- Проста система безпеки – одна – двi пари фотоелементiв.

- Бiльш низька вартiсть в порiвняннi з вiдкотними

- Можливiсть вибору вiдкриття ворiт всередину або назовнi.

- Можливiсть установки розпашних ворiт в досить обмеженому просторi.

- Велика кiлькiсть варiантiв автоматики

Недолiки

- Необхiднiсть виконання додаткових бетонних робiт безпосередньо для крiплення фундаменту в областi консольної частини ворiт i приводу.

- Вiдносно вища вартiсть, в порiвняннi з цiною розпашних ворiт (+ 10-20%).

- Потреба у вiльному просторi для вiдкату ворiт.

- Застарiла конструкцiя ворiт.

- Рiзко знижується надiйнiсть при вiдкриттi всередину у випадку несанкцiонованого проникнення у житло.

- Дуже складний монтаж автоматики, iнодi – iз необхiднiстю перероблювати конструкцiю ворiт i паркан, в т. ч. якщо паркан iз цегли – врiзка додаткового крiплення.

- Потрiбно проведення постiйного технiчного контролю за наявними петлями i стовпами, щоб не допустити провисання таких ворiт. Незначне провисання рiзко зменшує ресурс як петель, так i автоматики.

- Менший термiн експлуатацiї.

- Обмеження кута виїзду / в'їзду транспорту внаслiдок особливої ​​конструкцiї розпашних ворiт.

- Займають багато мiсця всерединi подвiр’я або ззовнi його.

- Як наслiдок, велика травматичнiсть пiд час вiтряної погоди.

- Пiд час вiтру автоматика може заклинити через паруснiсть ворiт, велика ймовiрнiсть виходу з ладу.

- Складна система безпеки (мiнiмум двi пари фотоелементiв або спецiальний радар).

Розглянемо вiдкатнi ворота. Конструкцiя фурнiтури в них трохи складнiша, нiж у розпашних ворiт, але позбавлена усiх недолiкiв. Витримує велику вагу i може легко закриватись в сильний вiтер, при ожеледицi, в снiг. В той час як розпашнi ворота важко закриваються в снiг, при вiтрi взагалi буває складно втримати створи. 

Зробити розпашнi ворота автоматичними достатньо складно, потрiбно плече i спецiальна автоматика, вона складна i дорожча за вiдкатну. В той час як вiдкатна автоматика проста, як дверi в метро, i слугує значно довше. Взагалi ресурс вiдкатних ворiт значно довший за розпашнi – вiд 5-10 рокiв без потреби змiнювати висоту чи проводити ремонт, лише змащувати пiдшипники роликiв (i то в бiльшостi конструкцiях i цього не потрiбно).

Фактично, вiдкатнi ворота один раз зробив i до них не торкаєшся рокiв 10. В той час як розпашнi можуть просiсти, доводиться їх пiдiймати, доводиться змащувати петлi i вирiвнювати їх. Важкi створи розпашних ворiт складнiше захистити вiд зламу, в той час як вiдкатнi ворота закриваються у суцiльну стiну. 

Вiдкатнi ворота можна посилити, встановивши П-образнi стовпи, всередину яких заїзжає щит ворiт. Таким чином їх буде складно виламати навiть за допомогою вантажiвки.

Користуватись вiдкатними воротами просто. Ви натискаєте на кнопку, ворота пiшли вбiк. У автоматицi є система iз таймером, можна зробити iз автозакриттям, i для безпеки Вашого авто достатньо одної пари фотоелементiв. В той час як у розпашних ворiт для налагодження вiдкриття потрiбно правильно встановити плечi, вимiрювати кути вiдкриття, зробити синхронiзацiю закриття (спочатку одна створа, а потiм iнша). 

Бiльше того, зона безпеки вiдкатних ворiт набагато менша i фактично дорiвнює 20 см у проймi ворiт. В той час як при роботi розпашних ворiт треба бути уважним в радiусi половини ширини ворiт (вiд стовпа). 

Як зробити вiдкатнi ворота. Пiдводнi каменi

Фурнiтура для вiдкатних ворiт. Вiдкатнi ворота своїми руками

Теорiя. Власне щоб отримати вiдкатнi ворота, є два шляхи:

1. Найняти монтажну органiзацiю

2. Зробити своїми руками

Монтажники

Бiльшiсть власникiв дачних будинкiв чи повноцiнних замiських, схиляються до думки, що найняти монтажникiв – це економiя часу i нервiв, за принципом «заплатив i забув». От тiльки цiни кусаються – на сьогоднi вiдкатнi ворота у монтажних фiрм починаються в цiнi вiд 15000 грн. Є дешевшi варiанти, але фарбувати, грунтувати, часто зачищати доводиться самому. І немає нiяких гарантiй, що за 15-20 тис грн. Вам не доведеться це робити теж. Тому що бiльшiсть хазяїв не контролюють процес, а беруть участь лише «по факту», iнодi заїзжаючи на об’єкт i дивляться, чи не вкрав хтось чогось цiнного.

Монтажники для двiкатних ворiт

Практика. Якi обмани найчастiше чекають власникiв приватних домiвок вiд монтажникiв?

По-перше це воровство. Нiколи не знаєш, що можуть поцупити «джентльмени удачi», поки Вас не буде на об’єктi. Адже навiть заключивши договiр всього не продумаєш, i якась лопата чи навiть пила може просто зникнути. Зникнути можуть i будматерiали в процесi роботи, наприклад iз чотирьох мiшкiв цементу на закладну заливають два, а два по-тихому виносяться. Металевого швелеру не вистачає? Але ж ВИ купили iз запасом! Мол, треба глибше зробити, бiльше нiж по розрахункам на таку площу – отже, монтажник видає за помилку свiдоме воровство.

По-друге, якiсть робiт. Залишають не пофарбованими поверхнi, неправильна зварка, можуть криво виставити ворота. А потiм Ви один-два рази вiдкриєте їх i ворота почнуть скрипiти. Ви можете i не помiтити дефектiв, адже деякi розмiри вимiрюються у мiлiметрах. Згодом ворота можуть впасти, i таких випадкiв безлiч.

По-третє використовується найдешевше фурнiтура iз нацiнкою. Вам кажуть, що це нiмецька, а насправдi може бути китайська. І перевiрити це можна лише через 2-3 мiсяцi, коли через дефекти ламаються ролики, виходять з ладу уловлювачi – а до кого звернетесь за ремонтом? Правильно, до монтажника. Але ж гарантiю вiн дає 1 мiсяць!

В четвертих це переплати. За комплекс робiт, якi коштують тисяч 10 грн, береться нацiнка на секретаршу, прибуток директору (який приїде лише раз i зовсiм не з’являється потiм на об’єктi) – можуть взяти в сумi 25 тисяч грн. i бiльше. Тобто це зайвi платежi, якi в принципi виходять iз такої формули: найняти робочу силу за копiйки, зiдрати iз клiєнта по-максимуму i надприбутки (понад ринкової розцiнки) у карман.

Думаєте це поодинокi випадки? Помиляєтесь, в Українi монтажники постiйно так роблять. Особливо тi, хто або завищує розцiнки, або сильно занижує. При цьому досвiд фiрми – липовий, власних робiт немає, а є лише зiдранi фото з Інтернету. 

Вiдкатнi ворота своїми руками

І простiше викинути сiм-карту, нiж потiм спiлкуватись iз клiєнтом i перероблювати свою «роботу». Отже, такi «джамшути» кочують iз областi в область, нахапавши грошей, фактично займаються будiвельними аферами. І довести щось складно: зазвичай нiяких договорiв не пiдписується, документiв на роботи немає i в судi щось довести досить складно.

Приклад: нашому клiєнту, що придбав у нас фурнiтуру, iншi особи встановлювали автоматику. У нас цiна його «не влаштувала» i вiн пiшов до iншої контори, де така сама автоматика, «як у його кума» продавалась на 300 грн дешевше – хоча у нас середня ринкова цiна. Встановивши агрегат, вiн розплатився. На наступний ранок «коробка» iз двигуном просто зникла. Виявляється, хтось вiдкрутив профлист у воротах, вночi залiз на подвiр’я i винiс цiнну рiч. Чомусь спадає на думку, що це зробили тi, хто встановлював автоматику, адже їх телефон не вiдповiдає i досi.

Вiдкатнi ворота в Ужгородi

Як обрати монтажну органiзацiю

Для початку слiд ознайомитись iз тим, що вони вже робили. Будь-який майстер має портфолiо – каталог виконаних робiт, зазвичай це унiкальнi фото або вiдео змонтованих ворiт. Якщо є невiдповiднiсть того, що каже монтажник «я вже десять рокiв цим займаюсь» i того що є насправдi (жодної фотографiї готових ворiт) – перед Вами звичайний шахрай.

Якщо фото є це не означає, що стопудово саме цей монтажник все виконав. Найкращий спосiб перевiрити – поїхати на один iз об’єктiв, якi створила дана фiрма, поспiлкуватись iз хазяїном – вiн розкаже про всi недолiки роботи даної органiзацiї (звiсно якщо вiн не зацiкавлена особа). Можна просто глянути на ворота зовнi, подивитись як вони вiдкриваються. Якщо немає скрипу, шуму, якщо ворота не хитаються – отже зроблено на совiсть.

Вiдкатнi ворота -гарантiя

Як домовитись iз монтажниками?

Серед купи паперiв слiд звернути увагу:

 • Вимагайте пiдписання договору на виконання робiт. Хоча б на простому паперi, скрiплений пiдписами. Бо люди мають властивiсть банально забувати про що домовлялись. В кiнцi робiт Ви звiряєте по договору все, що мали виконати, з тим що є – звiсно в присутностi прораба. І лише якщо все вiдповiдає домовленостям розраховуєтесь.
 • Перевiряйте дрiбницi, бажано на кожному етапi. Радимо звернути увагу на точнi до мiлiметру розмiри ворiт; якiсть заливки закладних; довжину консолi (про це далi); перевiрте колiр ворiт у палiтрi RAL; матерiал яким обшиваються ворота (щоб Вам не обшили пластиком замiсть дерева напр.); власне марки матерiалiв якi використовувались, марки фурнiтури i автоматики. Все це має бути прописане в договорi.
 • Визначiть строки проведення всiх робiт, домовтесь коли Ви будете на об’єктi. Робiть i позаплановi вiзити.
 • Зазначте обставини форс-мажору i у випадку якщо Вас не влаштовує якiсть, хто i за чий кошт має перероблювати зроблене.

Чим бiльше Ви запишете на папiр, тим менше шансiв що Вас обманюють. І солiдна органiзацiя нiколи не буде заперечувати те що написано в договiр або укладати його усно.

Вiдкатнi ворота своїми руками

Вiдкатнi i розпашнi ворота

Теорiя. Останнiм часом багато людей робить вiдкатнi ворота самостiйно – в цiлях економiї. Рiдше це спортивний iнтерес. Навiть люди вищого за середнiй достатку намагаються хоча б частину робiт зробити самому, найняти кума/свата/брата i отак «зметикувати на трьох» що i як робити. Просто у любителiв досвiду набагато менше, нiж у професiоналiв, що не просто вмiють обробляти дерево чи варити метал чи фарбувати, чи просто закiнчили будiвельний iнститут, а роблять ворота щодня i цим заробляють на життя. Трохи практики i Ви зробите ворота своєї мрiї. Це не так складно як здається, навiть для тих хто зайнятий – якщо все робити покроково то ворота можна зробити за 2-3 тижнi «з нуля». Якщо робити лише по вихiдним, то за мiсяць-два, дивлячись вiд об’єму робiт.

Вiдкатнi ворота своїми руками

Практика. Інструкцiя – як зробити вiдкатнi ворота своїми руками – допоможе Вам у цiй справi.

Пiсля створення власне каркасу i монтажу механiчної частини (фурнiтури) Вам знадобиться - автоматика для вiдкатних ворiт.

Бажаєте встановити автоматику своїми руками i зекономити грошi? Ось Вам iнструкцiя – як встановити автоматику для вiдкатних ворiт своїми руками.

Щоб зробити вiдкатнi ворота Вам знадобиться  - фурнiтура для вiдкатних ворiт (про це далi).


Вам потрiбнi вiдкатнi ворота


Вiдкатнi ворота своїми руками

Фурнiтура для вiдкатних ворiт – це комплект iз рухомих якiсних елементiв, зроблених на заводi, iз гарантiєю 5 рокiв, який дозволяє швидко зробити вiдкатнi ворота, просто i швидко встановлюється i самостiйно пiдтримує ворота в робочому станi. Завдяки комплекту вiдкатнi ворота збираються легко, як конструктор; iдеально плавно i легко рухаються; не видають зайвого шуму; слугують дуже довго без необхiдностi їх ремонтувати чи обслуговувати.

За допомогою фурнiтури ворота можуть рухатись, при чому у випадку приватного будинку (легкi ворота до 500 кг) їх можна рухати однiєю рукою. 

Ранiше фурнiтуру купували лише монтажники i майстри, про таке явище по-перше мало хто знав, по-друге вiдкатнi ворота були досить дорогим задоволенням. Сьогоднi зробити їх собi може дозволити кожен, адже iснує великий вибiр готових комплектiв фурнiтури на будь-яку вагу. 

Ви бажаєте надiйнi вiдкатнi ворота?

12 видiв якiсної заводської фурнiтури на нашому складi завжди в наявностi! Гарантiя вiд 1-5 рокiв! 


Rolling Expert 400

Есть в наличии

2290 грн.

Посмотреть

Світ Воріт STANDART 500

Есть в наличии

Бесплатная доставка

2990 грн.

Посмотреть

Світ Воріт LUX 500

Есть в наличии

Бесплатная доставка

4180 грн.

Посмотреть

Світ Воріт STANDART 800

Есть в наличии

Бесплатная доставка

5990 грн.

Посмотреть


Практика. Якби Ви замовляли фурнiтуру для вiдкатних ворiт 10 рокiв тому, то могли б зiткнутись iз кiлькома труднощами. По-перше вона була дорога – вiд 500 Євро за комплект (станом на 2005 рiк). По-друге її треба було чекати мiсяць (!), поки завод виготовить для Вас комплект необхiдного розмiру на необхiдну вагу. Кiлькiсть заводiв по виготовленню фурнiтури була обмежена i стояли довжелезнi черги, не дивлячись на те що заводи працювали тiльки з оптовими закупiвлями (i купити штучний комплект або хоча б партiю у 50 штук с заводу було проблематично). Отже в таких умовах цiна на фурнiтуру сягала i 700, i 800 Євро для кiнцевого споживача. Тому вiдкатнi ворота були ознакою престижу, який могли собi дозволити лише обмежена кiлькiсть людей i пiдприємства.

Якщо Вам була потрiбна фурнiтура для вiдкатних ворiт було всього два шляхи її отримання:

 • погодитись вiдстояти в черзi i заплатити за дорогий європейський комплект;
 • купити у мiсцевого «кулiбiна» самопальну фурнiтуру – дешево i вiдповiдної якостi.

Тобто середнього варiанту не було. А якiсть взагалi була пiд сумнiвом.

Фурнiтура самостiйно? Хм..

Саморобна фурнiтура вiдкатних ворiт

Теорiя. Дехто досi намагається робити фурнiтуру самостiйно. Одразу зауважимо що це безперспективно. Тому що дорого! Ви були на металобазi? Дивились цiни на металевi конструкцiї? Так от якщо взяти повний набiр труб, круглих елементiв, пiдшипники у роздрiб – вийде дорожче нiж дорогий комплект фурнiтури. А тепер додайте сюди вартiсть бензину, щоб привезти це все в гараж. І це не рахуючи обробки!

Практика. А тепер спробуйте обробiть довжелезну квадратну трубу так, щоб вона була бодай схожа на напрямну. Це завдання не з легких навiть для заводу, в якому є не один прокатний стан. Зробити каретки самостiйно? Без питань: рiжте трубу, вставляйте пiдшипники i запресуйте це пiд великим тиском. А, нема пресу iз великим тиском i високоточного станка? Пару десяткiв тисяч доларiв i Вам продадуть це обладнання. Але звiсно це не варiант для дачi.

Можете найняти токаря, але йому ж платити треба! Навiть якщо у Вас є знайомий токар, вiн має все зробити дуже точно i якiсно, щоб ворота стояли хоча б пару рокiв без замiни запчастин. А бiльше вони i не простоять, бо кустарна фурнiтура не може бути якiсною.

На заводi є цiлий штат, що контролює якiсть. Інженери прораховують навантаження, вимрiюється товщина всiх деталей до мiкрометру. Завод масово закуповує метал, пiдшипники, масово виробляє фурнiтуру. Отже, жоден «кулiбiн» не здатен конкурувати iз заводом.

Фурнiтура для вiдкатних ворiт купити Ужгород та Закарпаття

А сьогоднi це все у минулому, бо технологiї не стоять на мiсцi. І першим кризу вирiшили в далекому Китаї, створивши кiлька заводiв, якi стали постачати дешеву фурнiтуру. Сьогоднi навiть в Укранi є п’ять заводiв, а також є фурнiтура будь-якого виробника: росiйська, бiлоруська, iталiйська, нiмецька… Бери i замовляй, доставка з усiх коточкiв свiту.

Замовити не є проблемою, аби грошi були.

Фурнiтура вiдкатних ворiт Ужгород

Як серед багатьох варiантiв обрати такий, що прослужить на воротах десяток – другий рокiв? 

Як зробити правильний вибiр, щоб не вкладатись у дорогi ремонти? 

Чи можна зробити ворота один раз i бiльше їх не ремонтувати i не замiнювати запаснi частини? 

А чи можна зробити ворота дешевше, нiж у сусiда, ще i бiльш якiсно?

Розглянемо вiдповiдi на всi цi питання.

Як обрати довговiчну фурнiтуру? Практичнi секрети вiд фахiвцiв

Коли Ви замовляєте фурнiтуру, Ви не знаєте що в коробцi аж до моменту доставки у вiддiлення транспортної компанiї. Ось що Ви бачите:

Копмлект фурнiтури для вiдкатних ворiт

Цi металевi деталi легко вмiщуються у багажник авто. А окрiм цього Вам дають довгу металеву балку.

Давайте розберемось у призначеннi даних металевих деталей.

Звернiть увагу на схему:

Фурнiтура для вiдкатних ворiт купити Ужгород

Тут вказаний перелiк всiх елементiв фурнiтури i їх розмiщення:

1. Напрямна балка (консоль, рейка, труба)  - є фундаментом вiдкатних ворiт, на неї зверху приварюється каркас ворiт у виглядi паралелепiпеда. Консоль повинна мати довжину, що дорiвнює ширина ворiт + 50%. Це потрiбно щоб ворота мала збалансований центр противаг i мiнiмально вiдхилялись (мiнiмальне клювання вниз) до дорожнього полотна. Балки бувають рiзної довжини, рiзної товщини (на рiзну вагу ворiт), виготовлятись мають iз спецiальної мiцної сталi. Балка має певний профiль, у якому рухається роликова каретка. Власне, балка рухається разом iз щитом по цим кареткам.

2. Роликовi каретки – є несучим роликовим елементом, на яких рухається балка з воротами. Вони закрiпленi мiцно на швелер (закладну, фундамент ворiт). Роликова каретка має три частини: основа, вiсь погойдування i головка з роликами. Власне, найкращi ролики повнiстю металевi.

3. Верхнi ролики – є третьою точкою опори ворiт в просторi (серед них: роликовi каретки, нижнiй вловлювач). З їх допомогою ворота рухаються чiтко по прямiй траєкторiї i головне завдання верхнiх роликiв – притримати полотно ворiт вiд падiння (вправо/влiво).

4. Кiнцевий ролик – є точкою опори, пiд час закриття ворiт ролик заїзжає у нижнiй уловлювач i пом’якшує удар рами ворiт по ньому. Розподiляє вагу ворiт на уловлювач i перешкоджає його виходу з ладу.

5. Нижнiй уловлювач  - несучий елемент при закриттi ворiт, є основою точки опори. Коли у нього заїзжає нижнiй ролик, бере на себе 50% ваги ворiт. Це сильно розвантажує ролики и розпрямляє балку.

6. Верхнiй уловлювач – додаткова, четверта точка опори у закритому положеннi. Притримує раму ворiт вiд падiння.

7. Заглушки напрямної  - додатковий елемент безпеки ворiт, дозволяє воротам працювати в снiг, перешкоджають потрапляння в балку смiття.

Отже, елементiв досить багато. На що звернути увагу, щоб потiм не вкладатись у ремонти i не витрачати коштiв дарма? Адже бiльшiсть хазяїв приватних будинкiв бажають «поставити i забути» вiдкатнi ворота. 

Секрет №1
Одразу купуйте напрямну балку за принципом ППМ: Пряму, Правильну, Мiцну!

Теорiя. Це перше завдання – обрати гарний, якiсний профiль, який буде як фундамент слугувати добрiй роботi ворiт. В принципi балка бiльша схожа на рейку, по якiй рухається поїзд, i чим прямiше рейка тим каретки довше слугуватимуть.

Напрямна для вiдкатних ворiт

Практика. Придивiться до профiлю на фото. За досвiдом можна далеко не ходити щоб зрозумiти: у профiля є ширина, висота, є верхнi i нижнi гранi. Кожна з граней має певну функцiю. Верхня тисне на профiль постiйно, вона просто розподiляє вагу ворiт. А от двi нижнi полицi тиснуть тiльки при руховi ворiт – пiсля того як ворота пройшли точку рiвноваги, на однiй iз кареток є перекiс i балка тисне знизу, а не зверху. Щоб нiвелювати це явище балка має бути прямою, як якiсне шосе, а не як дорога в Глухих Хащах.

Який на вигляд правильний профiль? Як на даному кресленнi:

Креслення до балки вiдкатних ворiт

Це те що ми бачимо в торцi балки. Розглянемо: креслення вимагає певних пропорцiй, однаковi бiчнi гранi, зберiгається ширина, прорiз – чiтко по центру. Нижнi полицi чiтко на однiй висотi i строго паралельнi, вони паралельнi верхнiй гранi. Такий профiль називають правильним.

А це - неправильний профiль: 

 кривий профiль фурнiтури для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Перекiс верхньої полицi, нижнi гранi не дозагнутi, вони не паралельнi верхнiй гранi. Скоси пiд рiзними кутами. Тобто це жахiття, що сфотографоване з реального профiлю. Як видно,найкраще подiбнi дефекти визначати, помiстивши лiнiйку у верхнi кути.

Таким профiлем ще рокiв 10 тому можна було хiба лякати дiтей, при чому iншi варiанти були рiдкiстю. Мусимо вiддати належне вiтчизняним виробникам, за останнi роки якiсть профiлю у них була суттєво покращена.

А тепер уявiть, що у Вас не було вибору (наприклад по бюджету) i Ви вирiшили не чекати наступної зарплатнi, а встановити ось такий «шедевр» на свої ворота. Ось результат:


Теорiя. Думаєте скрегiт триватиме недовго? Ви правi. Ворота рано чи пiзно заклинить i їх не зможуть вiдкрити навiть кiлька здорових мужикiв.

Чому? Тому що кривизна напрямної плюс вага ворiт дорiвнюють знищенню роликiв в каретках. Ось як це вiдбувається.

Знищення №1: профiль не дозагнутий

Практика. Ось рiзновид дефектiв, коли нижнi полицi по вiдношенню до ролика знаходяться пiд кутом. Не важливо пiд яким. Найчастiше вiн як випадку вище, бiльший за 45 градусiв. Дiють на ролик двi сили: нормальна вертикальна i горизонтальна осьова (позначенi стрiлками):

Вiдкатнi ворота - напрямна iз дефектом недозагнутi полицi

Ворота рухаються, проходять точку рiвноваги i на однiй iз кареток починають впиратись у нижнi полицi. Пiд кутом уся вага ворiт спрямована на пiдшипник – болюче мiсце будь-якого ролику.

Отже виникає перекiс. Вiн спричинює деформацiю пiдшипнику. Якщо не вдаватись у складну фiзику i сопромат, ролик марки 201 витримує не бiльше 3100 Ньютонiв навантажень, це дорiвнює 300 кг. Це якщо правильно докладати силу (Вагу ворiт).

Тепер що вiдбувається при дефектi недозагнутих полиць. Пiдшипник по осi максимум витримує до 10% вiд номiнального навантаження – тобто 310 Ньютон, або 30 кг! Як розподiляються сили: якщо припустiмо ( в iдеальному випадку) кут 45 градусiв, то 50% ваги ворiт тисне по вертикальнi (нормально) i 50% пiд кутом. Якщо ворота примяром, важать 250 кг, то по 125 кг тисне по вертикалi i по горизонталi.

Але ж пiдшипник по осi максимум витримає 30 кг!

І так як на нього тисне по тiй осi аж 125 кг - достатньо рушити ворота i пiдшипник буде ламатись. Знищується кулька у пiдшипнику i ворота виходять з ладу.

Саме через цей дефект знищується до 70% усiх роликових кареток з статистикою, яку ми ведемо з 1992-го року.

Знищення №2: полицi на рiзнiй висотi

Це другий за значимiстю дефект у напрямнiй консолi, на долю якого припадає 20% усiх поламок роликiв. Тут полицi розташованi на рiзнiй висотi одна вiдносно одної:

дефект профiлю фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Такий дефект може бути не видно неозброєним оком. Ви купили балку, вставили каретку i буває що ролики з одної сторони увiйшли нормально, а от з iншої пiд одним роликом з’являється промiжок. Так як вiн може бути 1-2 мм у висоту (а достатньо i менше), треба брати лiнiйку, вставляти каретку з кожного боку i мiряти. Подiбнi замiри стали нормою при вiдправленi фурнiтури нашим клiєнтам.

Що вiдбувається? Один ролик став як повинен, iнший провисає над нижньою полицею. Це означає, що коли ворота пройдуть точку рiвноваги, один ролик потягне «за двох волiв», iнший буде вiчно вiдпочивати. І навiть не намагайтесь виправити дефект кувалдою – марна справа, можна пошкодити балку (такий експеримент ми проводили). Це просто означає, що з такою балкою один пiдшипник отримає подвiйне навантаження i дуже швидко гепнеться.

Знищення №3: напрямна вужча нiж потрiбно

Чи то у прораба був паганий день, чи то хазяїн вирiшив заробити додаткових пару сотень, але поставив «що було на складi» у комплект фурнiтури – виявилось, що ролики ширшi за балку i впираються не у нижнi полицi, а в скоси якi їх тримають:

Вiдкатнi ворота: фурнiтура iз дефектом - вужча нiж потрiбно

Вiдстань до нижнiх полиць можна не мiряти, зазвичай туди можна нiж просунути легко, а самi ролики явно стоять пiд кутом. Це означає, як i в першому випадку, знищення пiдшипникiв осьовими навантаженнями. Може не так швидко, а може i через пару мiсяцiв – все залежить вiд якостi роликiв. І якi б не були ролики, крива напрямна вбиває навiть дорогi iталiйськi. 

Тому нема сенсу мiняти ролики що пiвроку, слiд мiняти напрямну. Адже коли Ви обираєте маршрут на авто, Ви вибираєте дорогу порiвнiше, а не з ямами. 

 Перевiримо мiцнiсть напрямної

Теорiя. Найперше що впливає на мiцнiсть – товщина. Є певнi стандарти, i в iндустрiї вiдкатних ворiт на рiзну вагу реалiзують балки рiзної товщини. Стандартними для дачних ворiт є:

 • до 400 кг - 3,5 мм.
 • до 800 кг - 5 мм.

Звiсно 5 мм це буде дорога фурнiтура, а 3,5 мм дешевша. А чи не дешевше взяти напрямну балку ще меншої товщини? Нi. Звiсно якщо Ви не хочете щоб ворота в один чудовий день вiд вiтру роздовбали напрямну. Тому цей дiапазон для стандартних ворiт є оптимальним. Якщо у Вас ворота важчi за 800 кг, є iншi стандарти i iншi балки.

Практика. Звiсно, далеко не всi виробники дотримуються стандартiв. Коли ворота не важкi i не потрiбна велика товщина балки, є спокуса купити балку меншої товщини. І треба чiтко усвiдомити, що балки з меншою товщиною рiзко зменшують мiцнiсть.

На даному фото балка має товщину 2,95 мм:

вимiр товщини стiнки профiлю фурнiтури Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Зо документами така балка має витримувати 400 кг, але реально її вистачає максимум на 350. 

А нижче – правильна балка:

товщина балки фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Товщина 3,54 цiлком достатня для того щоб витримати ворота масою 400 кг. Це класичний стандарт, додаткова товщина потрiбна як запас мiцностi, у випадку додаткових перевантажень.

А от балка нижче, теж з достатньою товщиною – 3,62 мм :

товщина профiлю фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Здається, що мiж першим i останнiм профiлем не така й велика рiзниця – 0,65 мм. Подивимось як це вплине на роботу ворiт.

Опустимо сопромат i звернемось до Закону квадратичної залежностi мiж товщиною балки i її мiцнiстю. Цього достатньо, щоб порiвняти у мiцностi двi балки – iз товщиною 3,6 мм i 2,95 мм. Рiзниця у мiцностi мiж ними:

 3,6² / 2,95² = 1,489.

Виявляється, що балка iз меншою товщиною на 48-49% слабкiша  вiд балки iз товщино 3,6 мм. Майже вполовину! Отже, є великий шанс що вона розiгнеться. Тому витрати на ремонт будуть. 

Яка сталь у Вашiй фурнiтурi?

Теорiя. Визначити матерiал сталi буває вкрай необхiдний. Тому що якiсна напрямна балка виготовляється iз високо вуглецевої сталi, яка жорстка, має великий опiр деформацiям i не погнеться з часом. Ви мабуть чули про рами для велосипедiв iз «довiчної гарантiєю», або про кузова в авто, якi теж «не мають експлуатацiйного строку», «майже як танк» i т. д. Так от всi цi властивостi дають не сплави, а просто вмiст вуглецю при виготовленнi листiв сталi на заводi.

Те що заводи виробники економлять на сталi давно не секрет, та наскiльки саме знають лише спецiалiсти. Дiйсно, не будете ж Ви бiгати iз портативним хiмiчним аналiзатором i робити зiскоби сталi. Тут треба покластись на досвiд i вiдгуки роботи напрямних на реальних об’єктах.

Фурнiтура низькоякiсна iз малим вмiстом вуглецю. Бирка сталi 08 КП

Практика. Ось бирка на сталевiй бобинi – марка сталi 08КП, яку ми зняли на телефон прямо на заводi Rolling Expert. Великi бобини iз сталi завантажують на конвеєр, рiжуть на полоси певного розмiру, якi за допомогою пресу згинають, а потiм прокатують.

Вмiст вуглецю в сталi 08КП не бiльше 0,05 – 0,11% вiд маси зразка – цього не достатньо щоб побудувати нормальнi ворота.

Балка низькоякiсна Rolling Expert

Ось доказ того, що найдешевша фурнiтура – це дорогий ремонт. Ця балка вiд «сумно вiдомої» марки Rolling Expert. Сiльська мiсцевiсть, вiтер 25 м/с, вага ворiт 400 кг. І що ми бачимо: каретки погнули балку так, що вони повискакували iз напрямної, ворота впали. Добре що не на авто хазяїна.

Звiсно «китайцi роблять фуфло» скажете Ви. І у багатьох випадках не помилитесь, адже те, що завозять нам по цiнi 100 доларiв i менше, фурнiтурою не є в принципi – це дiйсно китайське фуфло. Є рiзниця мiж Китаєм якiсним i низькосортним (про це ми ще скажемо далi). Тому треба шукати спiввiдношення якостi i цiни таке, яке на практицi дасть результат, а не падiння ворiт. Падiння ворiт в даному випадку є результатом використання низькосортної сталi iз мiнiмум вуглецю.

Розвiємо ще один мiф. Кажуть що iталiйська фурнiтура одна з кращих в свiтi. Не завжди це так, i ось тому доказ:

Фурнiтура для вiдкатних ворiт Італiя низькоякiсна

Отже, iталiйцi чомусь теж не люблять вуглецевi сталi i роблять фурнiтуру, яка просто не пристосована до українських експлуатацiйних умов. Дану конкретну балку ми не брали на хiмiчний аналiз, але тут все ясно. Її, власне погнути можна i пасатижами. 

Чому заводи виробники економлять на якiснiй вуглецевiй сталi? Все просто:

По перше вуглецева сталь дорожча за м’яку. Отже купують дешевшу сталь i збивають цiну на ринку на свою користь. Розраховано це на непрофесiоналiв, якi просто не зможуть перевiрити хiмiчний склад напрямної.

По-друге конструкцiйна вуглецева сталь має такий опiр деформацiям, що не кожен прокатний стан зможе з нею працювати. Отже, прокатний стан буде довгим, iз багатьма дуже твердими прокатними валами – а отже дорогим.

По-третє прокатний стан буде зноситись, адже навiть вольфрам не здатний витримувати безкiнечно тиск, який спричиняє щоденний прокат сталевих профiлiв. Отже, це видатки на ремонт прокатного стану, що не дешево.

В четвертих Ви не часто побачите iдеально рiвний, чiткий профiль напрямної iз вуглецевої сталi, набагато простiше зробити чiткий профiль iз м'якої сталi.

Тепер Ви знаєте рiзницю в технологiях у дорогiй i в дешевiй фурнiтурi. Звiсно якщо цiну диктує постачальник завод, що робить якiснi, перевiренi практикою напрямнi, а не перекупник.


Створюєте вiдкатнi ворота? Порадитись iз досвiдченим монтажником ворiт


Секрет №2
Повнiстю металева роликова каретка – забудьте про мороку iз ремонтом!

Теорiя. Роликовi каретки рухаються в напрямнiй i є складним елементом самi по собi. Так як в роликах багато рухомих частин, i навантаження вони витримують у виглядi ваги ворiт, динамiчнi навантаження пiд час руху ворiт, вiтровi навантаження, збiльшення ваги ворiт пiд час снiгопаду – тому ролики (всi їх частини) мають бути цiльнометалевi.

На фото металевi роликовi каретки

Фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп. Купити роликвi каретки

Власне почнемо з роликiв. Ролики це металевi «патрони», в якi вставленi пiдшипники. Роблять їх литтям або нарiзають металеву трубу вiдповiдної товщини. Потiм у них запресовують пiдшипники, пiсля чого готовий ролик надягають на вiсь, вiсь завальцьовують. Отже, вiсiм роликiв – чотири для верхньої гарнi i чотири для нижньої – створюють на автоматичнiй лiнiї, i самому їх виготовити в гаражi, кустарними iнструментами, не реально. Можете спробувати, але вони не прослужать довго на воротах – навiть якщо токар вiд Бога – це Ви.

Полiмернi ролики:

Фурнiтура вiдкатних ворiт. Пластикова роликова каретка. Купити в Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопi i Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопськiй областi

Практика. На фото вище – результат iншої технологiї, лиття пластмаси пiд тиском. Кажуть, що пластиковi ролики нормально витримують усi навантаження i як найбiльшу заслугу їм ставлять безшумнiсть. Є навiть така байка, що можна спати пiд воротами на матрацi i ворота не буде чутно. Звiсно це все чутки. 

Щоб розвiяти їх проведiть простий експеримент, який ми пропонуємо своїм клiєнтам. Вiзьмiть каретку iз металевими роликами i з пластиковими. Проведiть всерединi напрямної обидвi по черзi. Пiсля такого експерименту стає ясно, що металевi ролики шумлять рiвно так само, як пластиковi, i не думаємо що iз пластиковими роликами буде абсолютна тиша.

Насправдi ворота шумлять найчастiше вiд того, що обшивка у виглядi профнастилу прикручена криво.

А тепер кiлька причин не купувати пластиковi (полiмернi i т. д. ролики).

1. В спеку течуть. Саме так: влiтку при температурi 32 i бiльше градусiв всерединi напрямної (так як вона металева) температура може рiзко пiднятись до 70 градусiв. А для бiльшостi пластмас 60 градусiв – червона позначка, пiсля якої пластмаса плавиться. 

Отже вдень колеса можуть «потекти» як жувальна гумка. Вночi вони будуть остивати i пiд вагою ворiт просядуть, стаючи квадратними. Вранцi Ви будете вiдкривати ворота i якщо вони вiдкриються, то iз потугами, наче стукають по сходах вниз.

2. В мороз трiскаються. Зовсiм протилежне вiдбувається пiд вагою ворiт взимку. На вiдмiну вiд металу, пластик завжди має мiкропори i трiщинки, а зв'язок мiж молекулами не такий сильний, як у металевiй кристалiчнiй решiтцi. В цi пори може конденсуватись рiдина, якщо приморозить за мiнус 20, рiдина перетворюється на лiд, що розриває полiмернi ролики iз середини.

А значить, коли вранцi Ви вiдкриватимете ворота, один iз роликiв може бути послаблений i дати трiщину. Ролики iз полiмерiв трiскаються на холодi, наче скло.

3. Не витримують бiльше 400 кг ваги. І цим все сказано! Так, Вашi ворота можуть бути 400 кг вагою чи навiть 300, проте вiтер i снiг нiхто не вiдмiняв! Вiтер може додати ваги так, що власне ролики почнуть зминатись i просiдати. Влiтку саме це найчастiше призводить до продавлення пом’якшених спекою роликiв, а взимку  - в купi зi снiгом – збiльшена вага просто розриває ролик.

Тому купуючись на дешеву цiну полiмерних роликiв, готуйтесь до того що ролики прослужать до наступного сезону максимум i Вам доведеться їх мiняти. Вкупi iз вартiстю ремонтних робiт полiмернi ролики не те щоб дешевi, а дуже дороге задоволення.

На металевi ролики ми даємо 5 рокiв гарантiї. А на полiмернi навiть на перевiрку гарантiї не даємо.

Пiдшипники. Платимо лише за якiсть

Теорiя. Пiдшипники є «Ахiллесовою п’ятою» будь-якої рухомої системи, i в роликах для вiдкатних ворiт це вiдчувається суттєво, саме через агу ворiт i вiтровi навантаження. Обрати пiдшипники можна лише перевiривши їх практикою, тому що «на дотик» Ви їх не перевiрите. Точнiше перевiрите лише окремi параметри, але не довговiчнiсть власне кульок i корпусу.

Що можна перевiрити на дотик:

 • протiкання змазки (її не повинно бути багато);
 • кожен ролик має вiльно обертатись, без перешкод i характерного хрусту, який однозначно вказує на поламаний пiдшипник;
 • ролики не повиннi видавати зайвих звукiв при обертаннi;
 • корпус має бути цiлим i пiдшипник повинен мати окремий вiд ролика корпус.

Майстри звiсно ведуть свою статистику, i згiдно нашої неможливо зробити довговiчнi ворота на дешевих пiдшипниках. Це аксiома.

Не є секретом, що заводи виготовляють ролики iз китайськими пiдшипниками. Як вже зазначалось, Китай Китаю роїнь, тому що на сусiднiх заводах, що знаходяться по рiзнi боки одної вулицi в одному китайському мiстi, можуть виготовляти пiдшипники європейського рiвня i пiдшипники для ширпотребу. До речi, китайськi пiдшипники Ви знайдете не тiльки у вiтчизнянiй, але i в «брендовiй» iталiйськiй фурнiтурi, от тiльки там вони будуть набагато мiцнiшi. А вартiсть вiдрiзняється не сильно.

Практика. Розглянемо що точно не варто купувати, якщо Ви не хочете витрачатись що сезон на ремонт ворiт. 

Пiдшипники низькоякiснi Rolling Expert

Музейний експонат для кiмнати жахiв – колесо-пiдшипник вiд Rolling Expert. Воно повнiстю протирiчить вищевказаним правилам. По перше з нього активно тече змазка, яка не густа як потрiбно, а являє собою  невiдому рiдину. По друге колесо є корпусом пiдшипника, це не припустимо i фактично є результатом використання «половинок» пiдшипникiв, або взагалi якоїсь бракованої партiї, яку завод намагався «реанiмувати», продавши задешево. По третє даний ролик вийшов iз ладу через 2 мiсяцi, три тижнi i два днi пiсля встановлення на ворота. Ворота були вагою 250 кг. Були, бо просто застрягли i їх довелось розбирати. Результат – ролик просто вiдпав вiд каретки через пошкоджений корпус пiдшипника.

Що варто купити?

Ролики на пiдсиленому пiдшипнику. 

Пiдшипник для роликiв. Фурнiтура вiдкатних ворiт посилена. Купити Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп та Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопька область

Посилений означає, що пiдшипник витримує бiльше навантажень. Якщо Вашi ворота вагою до 300 кг слiд брати не 201-й пiдшипник, а 301-й – вiн витримує на 30% бiльше. Але його вартiсть не на 30% бiльша, тому доплата повнiстю виправдовується. Роликiв iз 301-м пiдшипником вистачить i на 5, i на 10 рокiв постiйної експлуатацiї, а для дачних ворiт ще бiльше.

Секрет №3
Товстий уловлювач – менше вiрогiдностi ремонту!

Теорiя. Уловлювачi застосовуються як тримачi i для розподiленя ваги ворiт. У верхнього i нижнього уловлювачiв рiзна конструкцiя, перший – це проста металева скоба, яка нагадує розiгнуту пiдкову, у неї входить рама ворiт, i через те що ширина його не сильно бiльша за ширину рами ворота не стукають вiд вiтру. Другий, тобто нижнiй уловлювач, є трохи видозмiнений i його суть в утриманнi ваги ворiт, тому до нього бiльше критерiїв.

Практика. Почнемо з нижнього вловлювача

Уловлювач верхнiй. Фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Уловлювач верхнiй. Фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопнижнiй вловлювач фурнiтури вiдкатних ворiт Хотин

Нижнiй уловлювач є головним, вiн тримає ворота. З його допомогою балка, що провисала б без нього пiд вагою ворiт, розпрямляється – це значно подовжує її строк служби. Окрiм того, вiн бере на себе половину ваги ворiт, iнша половина знаходиться на роликах. Таким чином ролики розвантаженi i їх строк служби теж подовжено. В третiх, нижнiй ролик має витримувати динамiчнi навантаження – у нього заїзжає нижнiй ролик i з усiєю пролетарською силою б’є по уловлювачу. Звiсно цей удар компенсує сам ролик, але буває що пiд час вiтру додаються бiчнi хитання, i нижнiй уловлювач все це має витримувати.

Верхнiй уловлювач. Купити верхнiй уловлювачi для вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Нижнiй уловлювач, окрiм функцiї притримки ворiт у строго вертикальному положеннi, має ще кiлька. 

 • По-перше вiн бере на себе половину ваги ворiт i передає її на стовп. 
 • По-друге вiн не дозволяє напрямнiй балцi зайво розгинатись (адже центр мас  ворiт змiщується i ворота починають «клювати» вниз, що розгинає балку). 
 • По-третє саме вiн розвантажує роликовi каретки, що подовжує їм життя.

За статистикою до 90% часу ворота в приватному будинку закритi. Тому розгинання нижнього уловлювача призведе до провисання балки з часом, яку можна буде просто викинути.

Якiсна фурнiтура для вiдкатних ворiт. Купити Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп i Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопська область

Практика. Отже, головний параметр якостi тут товщина виробу, i лише другий параметр якiсть зварки нижньої гранi.

Чому не варто купляти тонкi уловлювачi (товщина менше 4 мм)

Ось нижнiй уловлювач Rolling Expert 2,04 мм:

Фурнiтура низькоякiсна

Можете дати його своєму сину/дочцi i дитина легко його розiгне! Зусилля якi вони докладають це Вам не удар ворiт вагою 400 кг. А що буде коли встановите таке чудо на ворота:

Верхнiй уловлювач розiгнутий. Якiсна фурнiтура для вiдкатних ворiт купити Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп

Наче уловлювач з фольги, а не зi сталi. Мало того, iржа повнiстю покрила елемент. Вiн просто вiдвалився. Напрямна тут провисає i кут згинання вже дорiвнює 3 градуси, що означає тiльки одне – воротам потрiбна повна замiна фурнiтури. Чому не весь уловлювач? Тому що вже пiзно щось ремонтувати. Можна спробувати вирiвняти балку, але вона вже втратила мiцнiсть. Як там поживають ролики пiсля кiлькох мiсяцiв у подiбному станi, казати не варто.

А тепер пройдемося по верхнiм уловлювачам. Ще один економний верхнiй уловлювач вiтчизняного виробництва, iз товщиною 2,01 мм :

Нижнiй уловлювач якiсний. Фурнiтура вiдкатних ворiт Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чоп i Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопська область

Той самий верхнiй уловлювач через 3 мiсяцi:

Нижнiй уловлювач для вiдкатних ворiт

В теорiї наче просто, товщина змiнює властивостi металу, бiльше товщина – мiцнiше уловлювач. На практицi вiдповiдно, зекономили на уловлювачi – отримали падiння ворiт. Або ремонт. Тому якось дивно звучать питання, де дiстати найдешевшу фурнiтуру. Так, фурнiтура не має бути за заоблачними цiнами, але i не такої якостi.

Що можна купувати – уловлювачi товщиною понад 4 мм:

Нижнiй уловлювач для вiдкатних ворiт. Купити в Ужгород, Берегове, Мукачеве, Хуст, Рахiв, Свалява, Тячiв, Іршава, Чопi

4,09 мм – непоганий результат для уловлювача на ворота вагою в 420 кг. Особливо для зими, коли пiд дiєю снiгу вага збiльшиться ще кiлограмiв на 40-80.

Чому товщина так важлива i як це впливає на роботу ворiт?

Беремо вже вiдомий Закон квадратичної залежностi i порiвнюємо два уловлювачi iз товщиною 2,01 мм i 4,09 мм:

4,09² / 2,01² = 4,14

Тобто по факту, виробник економить на сталi удвiчi, цiну знижує до 90 доларiв за комплект (в той час як нормальний комплект iз гарантiєю на ринку коштує вiд 150 доларiв) i намагається переманити до себе клiєнтiв. А виявляється що економлячи 60 доларiв ми вкладаємось у другий комплект для ремонту вже через 3 мiсяцi! Це ще 90 доларiв… i так до нескiнченностi. А от купiвля одразу якiсного комплекту буде навiть дешевше, нiж взяв Ваш сусiд!


Як зробити ворота дешевше? Консультацiя по вибору фурнiтури


Секрет №4
 Перевiряємо якiсть верхнiх роликiв

 Теорiя. Верхнi ролики призначенi утримувати ворота вертикально. Їх ще називають «обмежувач» i по довжинi ворiт може бути кiлька верхнiх роликiв. Верхнi ролики обмежують бiчнi хитання ворiт, спрямовуючи їх рiвно. Існують пластини з двома або з чотирма роликами. 

Ролики верхнi для вiдкатних ворiт. Купити Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст

Практика. Клiєнта перш за все очiкує економiя на товщинi пластини, на якостi роликiв i втулок.

товщина верхнiх ролiкiв. Купити фурнiтуру для вiдкатних ворiт в Ужгородi

Увага! Щоб запобiгти нещасним випадкам, виконуйте роботи виключно за технiкою безпеки. Товщина пластини менше 4 мм – це гарантоване падiння ворiт на авто чи людину.

В принципi iншого ми не рекомендуємо i не реалiзуємо. Якщо Ваша мета створити ворота для дачi чи приватного будинку, якi будуть надiйно вiдкриватись десяток рокiв, берiть якiснi ролики. А в неякiсних пластину у 2 мм як в найдешевших комплектах розгинає, наче пластилiн. Тобто це великий ризик для здоров'я i майна.

З чого зробленi верхнi ролики?

Теорiя. Варiантiв є багато, пропонують гумовi, пластиковi i навiть металевi ролики. Найменше шумлять гумовi, найбiльше металевi i пластиковi. Металевi застосовують рiдко, адже якщо у роликових каретках шуму зменшити неможливо через вагу ворiт, то тут найкраще без шуму. 

Ідеальнi ролики такi:

 • товста гума, яка за складом подiбна до автомобiльної;
 • металева втулка;
 • металеве крiплення або просто болт.

Втулка може являти собою прокладку мiж болтом та роликом, вона може бути вiдсутня взагалi. Головне щоб ролик рухався iз мiнiмальним опором.

Практика. Ось найбiльш якiсний варiант: 

Ролики верхнi для вiдкатних ворiт

 Товста гума i спецiальний болт. Болт треба потовще i вiдповiднi гайки з шайбами.

Спробуємо вiдрiзнити пiдробку. Досi поширений бiльш дешевий варiант виглядає як цилiндрична резинова бочка iз пластиковою втулкою:

верхнi ролiки фурнiтури вiдкатних ворiт Ужгород

Подiбнi «музейнi експонати» мають одразу кiлька недолiкiв. По перше це пластикова втулка. Вона просто ламається пiд час вiтру, коли важкi ворота рiзко притискають один ролик. По друге це склад гуми. Ролик буває не витримує навантажень i розсипається на лахмiття. Тому що гума тут неправильна, не для зовнiшнiх робiт, а взагалi з якихось технiчних вiдходiв. Не дивно що такi ролики слугують не бiльше одного сезону. 

Італiйцi люблять пластиковi ролики:

Італiйська фурнiтура для вiдкатних ворiт

Вони позбавленi недолiкiв гумових, тобто не трiскаються на сонцi, але вони дуже гримлять. Буває що сусiд вiдкриває ворота, а луну чутно на сусiднiй вулицi. Тому слiд, якщо Ви хочете саме пластикову фурнiтуру,  окантувати алюмiнiєвим кантом верх щита ворiт, для того щоб не було шуму.

Секрет №5
У кiнцевого ролика нема секретiв 

Цей ролик крiпиться знизу напрямної балки i слугує пом’якшувачем удару ворiт пiд час закриття. Виглядає вiн як пластикове колесо, яке закрiпили у П-образний короб:

Кiнцевий ролик для вдiкатних ворiт. Купити Закарпаття, Ужгород

Секрет тут в тому, що секретiв то немає! Вам можуть продати дорогий ролик, вказуючи на його «елiтнiсть» чи «високу якiсть». Це настiльки простий елемент, що бiльшiсть пiдприємств справляються з його виготовленням на вiдмiнно. Єдина неприємнiсть може бути в осi: iнодi стирається рiзьблення, або вiсь затонка i ламається. Вiсь можна замiнити звичайним болтом.

Пластиковий кiнцевий ролик. Фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород, Мукачеве

Можна використовувати пластиковi ролики. Вони справляються навiть з ударами кувалди, не те що з воротами на 400 кг. Але якщо ворота важкi (наприклад понад 800 кг), ролик може потрiскатись, вони рiдко ламаються, але для важких ворiт ми рекомендуємо металевi ролики.

Італiйський кiнцевий ролик. Ролик кiнцевий для вiдкатних ворiт. Купити Ужгород

А це звичайний iталiйський ролик. Ролик виконано у цiльнiй металевiй конструкцiї, ще i з пiдшипником. За це цiна фурнiтури пiдскакує ледь не в двiчi, в порiвняннi iз аналогами. Але ролик максимум робить 1/8 оберту пiд час закриття ворiт. Тому пiдшипник тут явно зайвий i встановлено для понту.

Секрет №6
 Заглушки мають бути в комплектi

Яка зима без снiгу? І яка фурнiтура вiдкатних ворiт без цих чудових гумових виробiв?

Заглушки для напрямної балки. Фурнiтура для вiдкатних ворiт Ужгород

Заглушки з iншого боку:

Заглушки для вiдкатних ворiт - профiль

Секретiв тут теж не багато. Вдягаються вони у торець напрямної, бажано щоб по розмiру пiдходили. З їх допомогою ворота спокiйно рухаються в снiгу i навiть якщо на територiї є пiсок. Заглушка просто не дозволяє потрапляти всередину консолi зайвим предметам. Взимку це дуже важливо, адже iнакше ворота просто стануть нерухомiстю.

Чомусь iталiйцi не дають заглушок в комплектi, це при тому що iталiйська фурнiтура може коштувати i 400 Євро. Мабуть у багатих iталiйцiв нема в них потреби, адже живуть вони у м’якому клiматi i нашу зиму тiльки по телевiзору бачили. Отже, комплект фурнiтури має бути пристосований до наших умов.

Секрет №7
Вiдкатнi ворота по цiнi дешевше, нiж у сусiда – за допомогою безкоштовної покрокової iнструкцiї «Як зробити вiдкатнi ворота своїми руками»

Бонус! Хочете ворота зробити швидко i без мороки? Не хочете витрачати зайвий час? Хочете зекономити на кiлькостi матерiалiв i не зменшити якiсть? Маєте по двi години в день вiльного часу? Тодi ця книга для Вас!

Книга - як зробити вiдкатнi ворота самостiйно

32 листи iз фотографiями i iлюстрацiями усiх етапiв створення ворiт. Нашу iнструкцiю пiсля того як ворота готовi не викидають, а передають близьким. Будь-хто може зробити чудовi, грандiознi ворота на своїй дачi при мiнiмальних затратах i зусиллях! Ви зекономите у порiвняннi iз замовленням у монтажникiв вiд 5000 грн одразу!

Найголовнiше при будiвництвi вiдкатних ворiт це вмiння нарiзати метал i зварювати окремi елементи. Бiльшiсть наших клiєнтiв купують фурнiтуру i роблять ворота самi, або за допомогою кума, свата, брата, тестя, тобто людей часом без технiчної освiти, але iз гарячими руками i великим бажанням допомогти. Тому окрiм грамотного викладу iнструкцiя написана простою мовою. Ви можете найняти зварника i дати йому цю iнструкцiю – за нею закладнi, каркас i фурнiтуру змонтує будь-який зварник.

В Інструкцii Ви знайдете:

 • Як заливати фундамент;
 • Як прокласти кабелi;
 • Як зварити каркас ворiт;
 • Як встановити каркас i обшити його профлистом;
 • Вирiвнювання ворiт за допомогою фурнiтури i багато iншого!

Цю книгу Ви отримаєте безкоштовно при покупцi фурнiтури тiльки у нас!

Якщо Вам буде щось не зрозумiло, ми готовi всебiчно i вичерпно Вас проконсультувати. Нашi фахiвцi мають досвiд вiд 10 рокiв у створеннi ворiт по всiй Українi i за кордоном. Інодi одна порада вбереже Вас вiд помилки на велику суму.

В iнструкцiї що є нашим винаходом написано все настiльки прозоро, що у випадку, якщо пiсля консультацiй Ви не зможете зробити ворота, ми готовi повернути грошi в обмiн на фурнiтуру. 

Ви напевно вiдвiдали багато сайтiв, але чи всюди автори готовi вiдповiдати за результат?

Бонус 2: креслення пiд Вашi ворота – безкоштовно!

Креслення готових вiдкатних ворiт

Часом люди роблять ворота «на око», не замислюючись над розмiрами, вони додумують все в процесi. Але набагато простiше працювати згiдно креслення. У професiйних iнженерiв воно коштує на сьогоднi вiд 1200 грн, а у нас це безкоштовно! Ви отримаєте безкоштовне креслення iз точними розмiрами до мiлiметра, при купiвлi фурнiтури у нас. Креслення включає всi типорозмiри щита ворiт, спецiально пiд Вашi розмiри. Вказанi розмiри так, що прочитає i зрозумiє їх будь-який зварник.

Для економiї матерiалу, буде вказанi розмiри усiх труб i їх кiлькiсть.

Пiдводим пiдсумки

Ви бажаєте зекономити? Економте на брендах, переплатах, не берiть у перекупникiв. Берiть фурнiтуру зi складу, iз гарантiєю мiнiмум 5 рокiв. Тодi ворота будуть працювати 10 рокiв i бiльше. Тому що якщо є запас у мiцностi матерiалiв, якщо правильно пiдiбрано склад металу, якщо нормальнi пiдшипники в каретках i деталi вiдповiдної товщини - ворота дiйсно слугуватимуть довго.

Економити можна, але треба це робити з толком. Перша спокуса – купити все якомога дешевше. За цим стоять цiлком обґрунтованi переконання i фiнансовi можливостi господаря, але це ризик нарватись або на шахраїв, якi продадуть таку фурнiтуру – криву i бридкої якостi, яку навiть рiвно не виставити, а отже ворота навiть зробити не вийде; або взяти найдешевший комплект, який доведеться ремонтувати кожнi 3-4 мiсяцi. Що одне, що iнше не додасть Вам економiї, а лише потягне за собою додатковi витрати – адже щоб зробити ворота їх треба ремонтувати знову i знову.

Навiть на легкi ворота не варто ставити дешеву фурнiтуру. Середня цiна зараз на якiсний комплект вiд 140 доларiв i в принципi його може дозволити кожен. 

Є i досi фурнiтура «брендова», яка робиться великими пiдприємствами – для заводiв, великих пiдприємств i для приватних замовникiв. Фурнiтуру вони iмпортують i цiна її в Українi вiд 400 Євро. Сенс купувати таку дорогу фурнiтуру в принципi є – якщо Ви хочете покрасуватись перед сусiдами. Це за принципом «поставив i забув». Врахуйте тiльки, що це лише фурнiтура, а Вам ще власне ворота робити i цiлком можливо, паркан майструвати, будувати будинок – за статистикою бiльшiсть наших клiєнтiв будують новий будинок або ремонтують старий. Тому зекономити 200 Євро на рiвному мiсцi, знаючи перерахованi вище ознаки якостi фурнiтури – це суттєво.

І не треба гнатись за брендами. Те що у сусiда стоїть дорога iмпортна фурнiтура не означає, що Ви не знайдете кращу i за меншу цiну. Ідеально коли фурнiтура iз гарантiєю, повнiстю комплектна i при цьому не коштує як новий мотоцикл. Саме таку фурнiтуру ми i пропонуємо!


Отримайте безкоштовну пораду - як створити вiдкатнi ворота свої ми руками!


Що станеться, коли Ви введете свiй телефон i натиснете кнопку "Порадитись/Консультацiя" ?

Наш менеджер Вам зателефонує:

 • на протязi 20 хв в робочi днi;
 • або на наступний робочий день пiсля вихiдних.

Далi Вас проконсультують по всiм питанням, дадуть поради щодо виготовлення вiдкатних ворiт.

Вам знадобиться якiсна фурнiтура для вiдкатних ворiт, її пiдбираємо згiдно Ваших параметрiв: ширина ворiт, висота, матерiал обшивки або вага. Фурнiтура буде достатньої товщини, iз якiсного матерiалу – на Ваш вибiр. Ви можете компоненти на свiй смак i гаманець.

Для Вас буде вигiдна цiна на фурнiтуру!

Ми iмпортуємо напряму вiд постачальникiв, а також завозимо iз заводiв по всiй Українi, що дозволяє надати нашим клiєнтам найвигiднiшу цiну. Нашi цiни на 10-20% нижчi, нiж у перекупникiв! У нас власний склад i повний сервiс, який включений у вартiсть.

Ви отримаєте офiцiйну гарантiю 5 рокiв на фурнiтуру!

Гарантiя 5 рокiв на вiдкатнi ворота

Ми замiнимо Вам запчастини, якi вийшли з ладу по винi заводу, на протязi 5 рокiв БЕЗКОШТОВНО! Звiсно за умов дотримання всiх технiчних норм.

Наприклад, якщо вага ворiт вiдповiдна i вийшов з ладу пiдшипник, розрахований на дану вагу – замiна безкоштовна. Якщо ж пiдшипник був встановлений на важкi ворота в 1 тонну ваги, при цьому за паспортом вiн витримує 300 кг, замiна безкоштовно не проводиться.

БОНУС! ТЕСТ-ДРАЙВ

Якщо наша продукцiя Вас не влаштовує, можна повернути свої кошти на протязi 90 днiв! Такого немає у iнших компанiях.

Гарантiя повернення коштiв. Тест-драйв продукцiї 90 днiв!

Ми впевненi настiльки в нашiй продукцiї, що готовi безкоштовно Вам її надати на термiн 90 днiв.

Як це працює?

90 днiв – це тестовий перiод, на протязi якого Ви легко можете повернути свої кошти в обмiн на продукцiю, що Вам не пiдiйшла. При чому ми зробимо повернення без зайвих питань i з посмiшкою. Єдина умова – технiка має бути робочою.

Перевiр, а потiм плати!


Ви отримаєте фурнiтуру для вiдкатних ворiт у вiддiленнi транспортної компанiї, зможете все перевiрити: розмiри, товщину деталей, пiдшипники – i потiм оплатити накладним платежем. Для Вас жодного ризику! 

Власне доставка у Ваше мiсто повнiстю безкоштовна, Ви оплачуєте лише свiй товар по ранiше обговоренiй цiнi, i нiяких зайвих платежiв!

Доставляємо в такi мiста: Ужгород, Мукачево, Берегове, Хуст, Чоп, Тячiв, Іршава та у iншi мiста Закарпаття.

Доставляємо надiйними перевiзниками: Інтайм (бажано), Нова Пошта, Делiверi, Автолюкс, Укрпошта та iн. Вiдправка у робочi днi до 12:00, якщо Ви замовили пiсля 12 вiдправимо на наступний день.

Увага! Перелiк транспортних компанiй, якi доставяють 6-метровий вантаж.

Інтайм - Ужгород

1. Склад №1 - вул. Лобачевського, 26

Інтайм Мукачево

2. Склад №1 - вул. Фурманова, 21 

Інтайм Берегово 

3. Склад №1 - вул. Мужайська, 54-а

Інтайм Воловець

4. Склад №1 - вул. Карпатська, 37-а

Інтайм Свалява

5. Склад №1 - вул. Мукачiвська, 39 

Та iншi. 

Габаритний вантаж найлегше доставити в Ужгород, Мукачеве, у великi мiста. В iншi мiста може не ходити велика вантажiвка (або фура з причепом), на меншi мiста вiдправляють мiкроавтобус або невелику вантажiвку типу «Газель». Тому проблематично всюди доставити довгу напрямну, яка може бути довжиною вiд 6 до 9 метрiв.

Будь-яку балку можна без проблем розрiзати на частини – безкоштовно! Ми порiжемо балку на пропорцiї якi вкажете Ви. 6 метрову найкраще рiзати навпiл, 7 метрову на 3 i 4 метри довжиною, 9 метрову – три секцiї по 3 метри.

Увага! 7-метрову балку взагалi неможливо доставити цiлою компанiями «Нова пошта» та «Інтайм», так як 6 метрiв – максимальна довжина вантажiв якi вони доставляють. Можна вийти з ситуацiї i доставити через «Делiверi», але там немає послуги накладний платiж. В цьому випадку Ви оплачуєте окремо за домовленiстю.


Ще залишились питання? Задайте їх прямо зараз!